มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 27 ก.ย. 64 Ep. 93 “ท่านั่งและท่ายืนเข่า”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 27 ก.ย. 64 Ep. 93 “ท่านั่งและท่ายืนเข่า”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 10.00 -11.00 น. วิชากายภาพ “ท่านั่งและท่ายืนเข่า” โดย คุณโชติกา บริสุทธิ์ (ครูจุ๋ม)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ