มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  26 ส.ค. 64 Ep. 67 “ท่าผ่อนคลายท่านั่งและการฝึกการทรงตัว”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  26 ส.ค. 64 Ep. 67 “ท่าผ่อนคลายท่านั่งและการฝึกการทรงตัว”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 10.00 -11.00 น. การฝึกการเคลื่อนไหว(โดสะโฮ) “ท่าผ่อนคลายท่านั่งและการฝึกการทรงตัว” โดย คุณสุจินดา  ปราบโลก (ผู้ช่วยครู)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ