มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  26 ส.ค. 64 Ep. 68“จัดกระเช้าผักผลไม้”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  26 ส.ค. 64 Ep. 68“จัดกระเช้าผักผลไม้”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 14.00-15.00 น. กิจกรรมสวนบำบัด “จัดกระเช้าผักผลไม้” โดย คุณศรินพร  ด้วงปล้อง (ผู้ช่วยครู)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ