มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 26 ต.ค. 64 Ep. 118“กรานวดหลังและขา”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 26 ต.ค. 64 Ep. 118“กรานวดหลังและขา”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 10.00 -11.00 น. การนวดไทย “กรานวดหลังและขา”โดย คุณไพรสร พาลิชัน (ครูสร)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ