มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 26 ต.ค. 64 Ep. 119“นกน้อยไหมพรม”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 26 ต.ค. 64 Ep. 119“นกน้อยไหมพรม”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 14.00-15.00 น. กิจกรรมสวนบำบัด “นกน้อยไหมพรม” โดย คุณอภิรดี วานิชกร (ครูตุ่ม)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ