มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 25 ม.ค. 65 Ep. 201“การผ่อนคลายท่านอนและท่านั่ง”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 25 ม.ค. 65 Ep. 201“การผ่อนคลายท่านอนและท่านั่ง”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 10.00-11.00 น. การฝึกการเคลื่อนไหว (โดสะโฮ) “การผ่อนคลายท่านอนและท่านั่ง” โดย คุณราตรี สุวรรณ์ (ครูราตรี)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ