มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 25 ม.ค. 65 Ep. 202“แกงเลียงหัวปลี”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 25 ม.ค. 65 Ep. 202“แกงเลียงหัวปลี”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 14.00-15.00 น. สวนบำบัด “แกงเลียงหัวปลี” โดย คุณชวนพิศ อ่อนสูง ประธานชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญานครศรีธรรมราช

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ