มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 25 พ.ย. 64 Ep. 142 “ทบทวนการฝึกการเคลื่อนไหว”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 25 พ.ย. 64 Ep. 142 “ทบทวนการฝึกการเคลื่อนไหว”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 10.00-11.00 น. การฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น(โดสะโฮ) “ทบทวนการฝึกการเคลื่อนไหว” โดย คุณสุจินดา ปราบโลก (ผู้ช่วยครู)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ