มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  24 ส.ค. 64 Ep. 65 “การนวดขาและเท้า”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  24 ส.ค. 64 Ep. 65 “การนวดขาและเท้า”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 10.00 -11.00 น. การนวดไทย “การนวดขาและเท้า” โดย คุณไพรสร  พาลิชัน (ครูสร)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ