มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  24 ส.ค. 64 Ep. 66 “หมาจาก”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  24 ส.ค. 64 Ep. 66 “หมาจาก”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 14.00-15.00 น. กิจกรรมสวนบำบัด “หมาจาก” โดย คุณหนูวิน โอ่เรือง (ผู้ปกครองเด็กพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ