มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 24 มิ.ย. 64 Ep.15 กายภาพบำบัด

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 24 มิ.ย. 64 Ep.15 กายภาพบำบัด
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯ ด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์ 10.00 -11.00 น. ในกิจกรรมกายภาพบำบัด (การยืดกล้ามเนื้อ,การใช้อุปกรณ์เครื่องช่วย) วิทยากรโดย คุณโชติกา บริสุทธิ์ (ครูจุ๋ม) และ คุณศรินพร ด้วงปล้อง (ผู้ช่วยครู)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ