มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 24 มี.ค. 65 Ep. 249“กิจกรรมดนตรีกระตุ้นพัฒนาการ”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 24 มี.ค. 65 Ep. 249“กิจกรรมดนตรีกระตุ้นพัฒนาการ”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 14.00-15.00 น. กิจกรรมดนตรีกระตุ้นพัฒนาการ โดย ทีมMUSIC INSPIRES by เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ