มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 24 มี.ค. 65 Ep. 248“ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ท่านั่งและท่ายืนเข่า”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 24 มี.ค. 65 Ep. 248“ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ท่านั่งและท่ายืนเข่า”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 10.00-11.00 น. กายภาพบำบัด “ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ท่านั่งและท่ายืนเข่า” โดย คุณสุภัค พานปฐมกุล

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ