มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 24 ม.ค. 65 Ep. 200“ผักสวนครัว หลังบ้าน”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 24 ม.ค. 65 Ep. 200“ผักสวนครัว หลังบ้าน”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 14.00-15.00 น. สวนบำบัด “ผักสวนครัว หลังบ้าน” โดย อ.ประสิทธิ์ ชำนาญกิจ มูลนิธิเอ็มโอเอไทย

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ