มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 24 ม.ค. 65 Ep. 199“การนวดถนอมสายตา”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 24 ม.ค. 65 Ep. 199“การนวดถนอมสายตา”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 10.00-11.00 น. การนวดไทย “การนวดถนอมสายตา” โดย อ.นิทรา ต่ายลีลาศ (ครูทรา)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ