มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 24 ก.พ. 65 Ep. 227“การนวดส่วนท้องและหลัง”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 24 ก.พ. 65 Ep. 227“การนวดส่วนท้องและหลัง”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 10.00-11.00 น. การนวดไทย “การนวดส่วนท้องและหลัง” โดย คุณสุภัค พานปฐมกุล (ผู้ช่วยครู)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ