มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 24 ก.พ. 65 Ep. 228“พิมพ์ภาพจากวัสดุธรรมชาติ”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 24 ก.พ. 65 Ep. 228“พิมพ์ภาพจากวัสดุธรรมชาติ”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 14.00-15.00 น. สวนบำบัด “พิมพ์ภาพจากวัสดุธรรมชาติ” โดย คุณสุจินดา ปราบโลก (ผู้ช่วยครู)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ