มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  23 ส.ค. 64 Ep. 63 “การฝึกท่านั่ง และท่ายืนเข่า”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  23 ส.ค. 64 Ep. 63 “การฝึกท่านั่ง และท่ายืนเข่า”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 10.00 -11.00 น. การฝึกกายภาพบำบัด “การฝึกท่านั่ง และท่ายืนเข่า” โดย คุณโชติกา  บริสุทธิ์ (ครูจุ๋ม)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ