มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  23 ส.ค. 64 Ep. 64 “การจัดดอกไม้”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  23 ส.ค. 64 Ep. 64 “การจัดดอกไม้”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 14.00-15.00 น. กิจกรรมสวนบำบัด    “การจัดดอกไม้” โดย คุณจุลิน ภู่ไพบูลย์ (ครูตี่)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ