มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 23 พ.ย. 64 Ep. 140 “ท่ายืนเข่า และการใช้อุปกรณ์”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 23 พ.ย. 64 Ep. 140 “ท่ายืนเข่า และการใช้อุปกรณ์”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 10.00-11.00 น. กายภาพบำบัด “ท่ายืนเข่า และการใช้อุปกรณ์” โดยคุณโชติกา บริสุทธิ์ (ครูจุ๋ม)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ