มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 23 ธ.ค. 64 Ep. 164 “การนวดท้อง”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 23 ธ.ค. 64 Ep. 164 “การนวดท้อง”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 10.00-11.00 น. การนวดไทย “การนวดท้อง”โดย คุณศรินพร ด้วงปล้อง (ผู้ช่วยครู)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ