มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 23 ก.ย. 64 Ep. 91 “นวดขาและเท้า”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 23 ก.ย. 64 Ep. 91 “นวดขาและเท้า”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 10.00 -11.00 น. การนวดไทย “นวดขาและเท้า” โดย คุณศรินพร  ด้วงปล้อง (ผู้ช่วยครู)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ