มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 23 ก.ย. 64 Ep. 92 “การเพ้นท์ (ตำ) ลายดอกไม้”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 23 ก.ย. 64 Ep. 92 “การเพ้นท์ (ตำ) ลายดอกไม้”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 14.00-15.00 น. กิจกรรมสวนบำบัด “การเพ้นท์ (ตำ) ลายดอกไม้” โดย คุณทัศนี  สิงห์ทอง (ผู้ช่วยครู)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ