มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 22 มิ.ย. 64 Ep.13 การฝึกการเคลื่อนไหว แบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ)

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 22 มิ.ย. 64 Ep.13 การฝึกการเคลื่อนไหว แบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ) ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯ ด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์ 10.00 -11.00 น. ในกิจกรรม การฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ) วิทยากรโดย คุณโชติกา บริสุทธิ์ (ครูจุ๋ม)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ