มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 22 มี.ค. 65 Ep. 247“ขนมไข่หงส์”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 22 มี.ค. 65 Ep. 247“ขนมไข่หงส์”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 14.00-15.00 น. สวนบำบัด “ขนมไข่หงส์” โดย คุณจริยา คงสังข์  แกนนำผู้ปกครองชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ