มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 22 มี.ค. 65 Ep. 246“ศีรษะ และใบหน้า”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 22 มี.ค. 65 Ep. 246“ศีรษะ และใบหน้า”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 10.00-11.00 น. นวดไทย “ศีรษะ และใบหน้า” โดย คุณสมบัติ ขนานคล้าย แกนนำผู้ปกครองชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ