มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 22 พ.ย. 64 Ep. 139 “แกนทิชชู่แปลงร่าง”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 22 พ.ย. 64 Ep. 139 “แกนทิชชู่แปลงร่าง”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 14.00-15.00 น. กิจกรรมสวนบำบัด “แกนทิชชู่แปลงร่าง” โดย คุณทัศนี สิงห์ทอง (ผู้ช่วยครู)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ