มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  22 ก.ค 64 Ep. 39 “ยืดกล้ามเนื้อและท่านั่ง”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  22 ก.ค 64 Ep. 39 “ยืดกล้ามเนื้อและท่านั่ง”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์ เวลา 10.00 -11.00 น. กายภาพบำบัด “ยืดกล้ามเนื้อและท่านั่ง”โดย คุณทัศนี สิงห์ทอง (ผู้ช่วยครู)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ