มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  22 ก.ค 64 Ep. 40 “การเพาะต้นอ่อน (Micro green)”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  22 ก.ค 64 Ep. 40 “การเพาะต้นอ่อน (Micro green)”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์ เวลา14.00-15.00น. ในกิจกรรมสวนบำบัด “การเพาะต้นอ่อน (Micro green)”  โดย คุณจุลิน ภู่ไพบูลย์ (ครูตี่)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ