มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 21 ธ.ค. 64 Ep. 162 “การผ่อนคลาย ท่ายืนเข่า”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 21 ธ.ค. 64 Ep. 162 “การผ่อนคลาย ท่ายืนเข่า”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 10.00-11.00 น. การฝึกการเคลื่อนไหว (โดสะโฮ) “การผ่อนคลาย ท่ายืนเข่า” โดย คุณราตรี สุวรรณ์ (ครูราตรี)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ