มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 21 ธ.ค. 64 Ep. 163 “ขนมน้ำดอกไม้”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 21 ธ.ค. 64 Ep. 163 “ขนมน้ำดอกไม้”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 14.00-15.00 น. กิจกรรมสวนบำบัด “ขนมน้ำดอกไม้” โดย คุณพรทิพย์ แท่นทอง นายกสมาคมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาส

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ