มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 21 ต.ค. 64 Ep. 114“สมุนไพรช่วยเสริมภูมิฯ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 21 ต.ค. 64 Ep. 114“สมุนไพรช่วยเสริมภูมิต้านทานสำหรับเด็กพิการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19” ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์ เวลา 10.00 -11.00 น. การบรรยายพิเศษในหัวข้อ” สมุนไพรช่วยเสริมภูมิต้านทานสำหรับเด็กพิการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19” โดย อาจารย์นิทรา ต่ายลีลาศ (อ.ทรา)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ