มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 21 ต.ค. 64 Ep. 115“จัดอาหารสวยเพื่อคนที่รัก”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 21 ต.ค. 64 Ep. 115“จัดอาหารสวยเพื่อคนที่รัก”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 14.00-15.00 น. กิจกรรมสวนบำบัด “จัดอาหารสวยเพื่อคนที่รัก” โดย คุณอภิรดี วานิชกร (ครูตุ่ม)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ