มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 21 ก.ย. 64 Ep. 89 “การฝึกผ่อนคลายท่านอน และท่านั่ง”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 21 ก.ย. 64 Ep. 89 “การฝึกผ่อนคลายท่านอน และท่านั่ง”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 10.00 -11.00 น. วิชาโดสะโฮ “การฝึกผ่อนคลายท่านอน และท่านั่ง”โดย คุณวันดี มีมะแม (ผู้ปกครองเด็กพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ