มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 21 ก.ย. 64 Ep. 90 “การปลูกไม้ฟอกอากาศ”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 21 ก.ย. 64 Ep. 90 “การปลูกไม้ฟอกอากาศ”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 14.00-15.00 น. กิจกรรมสวนบำบัด “การปลูกไม้ฟอกอากาศ” โดย คุณอัญชลี มโนสวัสดิ์ (ผู้ปกครองเด็กพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ