มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 20 ม.ค. 65 Ep. 188“ท่ายืดกล้ามเนื้อ และท่าตั้งคลาน”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 20 ม.ค. 65 Ep. 188“ท่ายืดกล้ามเนื้อ และท่าตั้งคลาน”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 10.00-11.00 น. กายภาพบำบัด “ท่ายืดกล้ามเนื้อ และท่าตั้งคลาน” โดย คุณสุภัค พานปฐมกุล (ผู้ช่วยครู)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ