มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 20 ม.ค. 65 Ep. 189“ผักสวนครัวแปลงร่าง”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 20 ม.ค. 65 Ep. 189“ผักสวนครัวแปลงร่าง”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 14.00-15.00 น. สวนบำบัด “ผักสวนครัวแปลงร่าง” โดย คุณศรินพร ด้วงปล้อง (ผู้ช่วยครู)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ