มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 20 ธ.ค. 64 Ep. 160 “ขนส่งมวลชน ทุกคนต้องขึ้นได้”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 20 ธ.ค. 64 Ep. 160 “ขนส่งมวลชน ทุกคนต้องขึ้นได้”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 10.00-11.00 น. บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ขนส่งมวลชน ทุกคนต้องขึ้นได้” โดย คุณสว่าง ศรีสม เลขาธิการและกรรมการ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ