มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  20 ก.ค 64 Ep. 37 “การฝึกการเคลื่อนไหว (โดสะโฮ)”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  20 ก.ค 64 Ep. 37 “การฝึกการเคลื่อนไหว (โดสะโฮ)”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์ เวลา 10.00 -11.00 น. การฝึกการเคลื่อนไหว (โดสะโฮ) “ผ่อนคลายท่ายืนเข่าและยืนเข่า”โดย คุณไพรสร พาลิชัน (ครูสร)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ