มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 20 ก.ย. 64 Ep. 88 “ปังป๊อปธัญพืชคาราเมล”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 20 ก.ย. 64 Ep. 88 “ปังป๊อปธัญพืชคาราเมล”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 14.00-15.00 น. กิจกรรมสวนบำบัด “ปังป๊อปธัญพืชคาราเมล” โดย คุณอภิรดี  วานิชกร (ครูตุ่ม)

 

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ