มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 20 ก.ย. 64 Ep. 87 “นวดแก้อาการตะคริว”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 20 ก.ย. 64 Ep. 87 “นวดแก้อาการตะคริว”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 10.00 -11.00 น. การนวดไทย “นวดแก้อาการตะคริว” โดย อ.นิทรา  ต่ายลีลาศ (ครูทรา)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ