มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  2 ส.ค. 64 Ep. 45“กายภาพบำบัด”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  2 ส.ค. 64 Ep. 45“กายภาพบำบัด”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯในรูปแบบออนไลน์ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
เวลา 10.00 -11.00 น. กายภาพบำบัด “การยืดกล้ามเนื้อในท่านั่ง และการใช้อุปกรณ์ ” โดย คุณโชติกา  บริสุทธิ์ (ครูจุ๋ม)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ