มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 2 พ.ย. 64 Ep. 124“นวดศีรษะและใบหน้า”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 2 พ.ย. 64 Ep. 124“นวดศีรษะและใบหน้า”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 10.00 -11.00 น. การนวดไทย “นวดศีรษะและใบหน้า” โดย คุณไพรสร   พาลิชัน (ครูสร)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ