มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 2 พ.ย. 64 Ep. 125“น้ำพริกมะขามอ่อน”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 2 พ.ย. 64 Ep. 125“น้ำพริกมะขามอ่อน”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 14.00-15.00 น. สวนบำบัด “น้ำพริกมะขามอ่อน” โดย คุณจุลิน   ภู่ไพบูลย์ (ครูตี่)

 

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ