มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 2 ธ.ค. 64 Ep. 148 “นวดบ่า สะบัก และหลัง”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 2 ธ.ค. 64 Ep. 148 “นวดบ่า สะบัก และหลัง”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 10.00-11.00 น. การนวดไทย “นวดบ่า สะบัก และหลัง” โดย คุณบัวเรียน เทโพธิ์ (ผู้ช่วยครู)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ