มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 2 ธ.ค. 64 Ep. 149 “หมกหัวปลี”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 2 ธ.ค. 64 Ep. 149 “หมกหัวปลี”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 14.00-15.00 น. สวนบำบัด”หมกหัวปลี” โดย คุณศรินพร ด้วงปล้อง (ผู้ช่วยครู)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ