มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  2 ก.ย. 64 Ep. 74“สานตระกร้าจิ๋ว”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  2 ก.ย. 64 Ep. 74“ตะกร้าอเนกประสงค์”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
14.00 – 15.00 น. สวนบำบัด “สานตระกร้าจิ๋ว” โดยคุณสุภัค พานปฐมกุล (ผู้ช่วยครู)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ