มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  19 ส.ค. 64 Ep. 61 “การฝึกการเคลื่อนไหว (โดสะโฮ)”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  19 ส.ค. 64 Ep. 61 “การฝึกการเคลื่อนไหว (โดสะโฮ)”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 10.00 -11.00 น. การฝึกการเคลื่อนไหว (โดสะโฮ) “การผ่อนคลายท่านั่ง และฝึกท่านั่ง”
โดย คุณทัศนี  สิงห์ทอง (ผู้ช่วยครู)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ