มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  19 ส.ค. 64 Ep. 62 “การจัดสวนในถาด”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  19 ส.ค. 64 Ep. 62 “การจัดสวนในถาด”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 14.00-15.00 น. กิจกรรมสวนบำบัด    “การจัดสวนในถาด” โดย คุณบัวเรียน เทโพธิ์ (ผู้ช่วยครู)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ