มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  19 ก.ค 64 Ep. 35 “การนวดน้ำมัน”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  19 ก.ค 64 Ep. 35 “การนวดน้ำมัน”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์ เวลา 10.00 -11.00 น. การนวดไทย (การนวดน้ำมัน) โดย อ.นิทรา ต่ายลีลาศ(ครูทรา)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ